Keliautojų būrys "Vedlys"
Gerbk save, šalia esantį ir aplinką kurioje esi !


Projektai

2023 metai


2020 metai

  •  Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ švietimo srityje „Gamtos pamokos“
  • Finansavimas neskirtas

Vadovė Renata Ononigve

2020 metais vykdysim tęstines tiriamąsias stovyklas mokiniams, nes tik būdami gamtoje ir tirdami gamtos objektus, mokiniai gali susikurti asmeninį santykį su gamta, kuris ir motyvuos saugoti bei rūpintis juos supančia aplinka, tausoti gamtos išteklius, ugdytis ekologišką (draugišką aplinkai) elgseną. Visapusiškumą ugdysime ne tik tirdami gamtą, bet ir derindami kelių mokomųjų dalykų aspektus (geografijos, matematikos ir literatūros).

  • Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ jaunimo srityje „Žvalgo mokinys“
  • Finansavimas neskirtas

Vadovas Vydas Verbilis.

Programa skirta vaikų socialinių įgūdžių formavimui, lyderio savybių atradimui, skatinimui lankyti mokyklą, ugdyti pagarbą tautos papročiams ir tradicijoms, gerbti kaimyninių šalių erdvę, socialinės, psichologinės ir pirmos pagalbos teikimui.

  • Jonavos rajono savivaldybės jaunimo projektas „Žvalgo mokinys“
  • Finansavimas skirtas

Vadovas Vydas Verbilis

Programa skirta vaikų socialinių įgūdžių formavimui, skatinimui lankyti mokyklą, ugdyti pagarbą tautos papročiams ir tradicijoms, gerbti kaimyninių šalių erdvę, socialinės, psichologinės ir pirmos pagalbos teikimui, mokyti kurti gerą emocinę aplinką komandoje.

 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite