Keliautojų būrys "Vedlys"
Gerbk save, šalia esantį ir aplinką kurioje esi !


Narystė asociacijoje KB "Vedlys"

Asociacijos - Keliautojų būrys „Vedlys“ narystės nuostatai

1. Keliautojų būrio „Vedlys“ narystė yra atvira, skirta aktyvaus laisvalaikio mėgėjams, kurie nori ne tik kartu su kitais nariais dalyvauti renginiuose Lietuvoje ir užsienyje, bet ir aktyviai prisidėti prie renginių organizavimo. Kokybiškas renginys – tai ištisas laiko, komunikacinių, žmogiškųjų ir logistinių resursų panaudojimo ir organizacinio proceso rezultatas. Vienas dalykas yra būti renginio dalyviu, mėgautis fasadine renginio puse, kitas - renginį suorganizuoti, juo labiau, kad asociacija yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija. Renginių organizavimas nėra vykdomas profesionalių renginių organizatorių pagalba, nes tai nėra darbas, o gražus ir prasmingas laisvalaikis.

 2. Keliautojų būrio „Vedlys“ (toliau VEDLYS) kandidatu į narius ir  nariu gali tapti asmuo atitinkantis šiuos reikalavimus:

 • Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, o kandidatu į narius nuo 16 metų.
 • Tris metus nuosekliai mokėjęs nario mokestį ir per metus dalyvavęs ne mažiau kaip trejuose VEDLYS organizuotuose žygiuose, kelionėse ar renginiuose.
 • Aktyviai dalyvaujantis VEDLYS veikloje, teikiantis bei remiantis būrio idėjas ir jų įgyvendinimą.

3. Įstojimo, išstojimo sąlygos

 • Atitikus visas narystės sąlygas ir norint tapti VEDLYS nariu, kandidatas užpildo anketą ir sumokėjęs nario, mokestį tampa kandidatu į narius.
 • Asociacijos VEDLYS narys, norintis palikti būrį, informuoja apie tai, parašydamas el. laišką į info@vedlys.eu ir grąžina nario pažymėjimą.
 • Pirmus du metus, nuo prašymo pateikimo tapti asociacijos nariu, asmuo laikomas kandidatu į narius.
 • Narys ar kandidatas į narius bent metus nevykdantis asociacijos nuostatų, gali būti braukiamas iš sąrašų ir privalo grąžinti narystės pažymėjimą. 

4. VEDLYS narys moka metinį 20 eurų mokestį. (2022 metai)

 • Mokestį reikia pervesti į Keliautojų būrio „Vedlys“ sąskaitą per mėnesį nuo įstojimo datos.
 • Vėlesniais narystės metais mokestis už einamuosius metus mokamas iki sausio 31 dienos. 

5. Keliautojų būrys „Vedlys“ narys ir kandidatas į narius gauna:

 • VEDLYS nario pažymėjimą/kortelę, kuri suteikia įvairių nuolaidų.
 • Pirmenybę registruojantis į VEDLYS organizuojamus žygius, keliones ir kitus renginius.
 • Ribotos pasiūlos kvietimus į VEDLYS žygius, keliones ir kitus renginius. 

6. Keliautojų būrys „Vedlys“ kandidato į narius ir nario savanoriškos pareigos:

 • Plėsti VEDLYS žinomumą, aktyviai dalyvaujant įvairiuose su kelionėmis ir neformaliuoju ugdymu susijusiuose renginiuose.
 • Nešioti VEDLYS atributiką (antsiuvą, vėliavą ar kitą atpažinimo ženklą) savo ir kitų organizacijų vykdomuose renginiuose.
 • Atstovauti VEDLYS keliautojų būrį kitų organizacijų organizuojamuose renginiuose, dalyvaujant komandų sudėtyje, ar individualiai.
 • Būti aktyviu, draugišku, pilietišku.
 • Pagal galimybę padėti vykdyti VEDLYS organizuojamus renginius. 

7. Asociacijos VEDLYS naujienos skelbiamos fb puslapyje „Vedlys“, svetainėje www.vedlys.eu ir fb grupėje „Asociacija Vedlys“


NARYSTĖS APMOKĖJIMAS


Savanorystė KB "Vedlys" 


Informacija ruošiama

 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite